14. 6. 2017 – Ďakovná sv. omša za darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa dňa 14.6.2017 so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční v Dóme sv. Alžbety v Košiciach  ďakovná sv. omša za darcov krvi, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Všetci ste srdečne vítaní !

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa dňa 14.6.2017 so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční v Dóme sv. Alžbety v Košiciach ďakovná sv. omša za darcov krvi, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.  Poďakovať za dar záchrany života by prišli iste i mnohí pacienti, ktorým darovaná krv zachránila život. A určite by ich nebolo málo!

Vďaka vám, milí darcovia, za váš neoceniteľný a najvzácnejší dar!