18. 11. 2019 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

18. 11. 2019  o 14.00 hod. otvárame ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Je určený pre každého, kto pracuje alebo chce pracovať s potravinami.

V dňoch 18. – 20. 11. 2019 sa uskutoční kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami.

Kurz je určený pre pracovníkov v potravinárstve, ktorí nie sú zatiaľ odborne spôsobilí na takúto prácu a potrebujú si doplniť kvalifikáciu.

Miesto výučby: Dom SČK na Komenského 19 – vyvýšené prízemie vpravo. Čas: od 14.00 do 17.30 hod.(všetky tri dni)

Po absolvovaní kurzu budú absolventi pozvaní na skúšku, ktorá sa bude konať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach.

Ďalší kurz sa uskutoční v dňoch 2. – 4. 12. 2019.