19. 6. 2017 – Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Pracujete s potravinami? Ste odborne spôsobilý/á? V kurze odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami Vás pripravíme na skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorú následne absolvujete na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach. Kurz začína 19.6.2017 o 14.00 hod. v našej učebni na Komenského 19 v Košiciach.

Pre každého, kto pracuje s potravinami je nevyhnutná odborná spôsobilosť. Ak ste ju nezískali odborným vzdelaním, musíte absolvovať minimálne kurz hygienického minima, teda odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Kurzy organizujeme priebežne, najbližší začne 19. 6. 2017 od 14. hod. do 17.30 hod. Celý kurz trvá 15 vyučovacích hodín a je rozdelený do troch po sebe nasledujúcich dní. Prednášky sú vždy od 14.00 hod. a trvajú do cca 17.30 hod. Aktuálny cenník našich kurzov a služieb nájdete na ponukovej lište v zložke "KURZY" . Na kurz potrebujete  priniesť  aj  50€ kolok, ktorý použijete na prihlášku na skúšku. Prihlásiť sa môžete priamo cez formulár, alebo  telefonicky na 055/62206 13, 0903558934.