2. 12. 2019 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami otvárame 2. decembra 2019 o 14.00 hod. Kurz trvá 3 dni a uskutoční sa v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Chystáte sa pracovať s potravinami? Ste odborne spôspobilý/á? Ak nie, máme pre vás ponuku vzdelávania. Pripravíme vás na skúšku z odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Kurz hygienického minima sa uskutoční v dňoch 2. – 4. 12. 2019 v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach. Po jeho absolvovaní budete prizvaný/á na skúšku odbornej spôsobilosti na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Po jej úspešnom zvládnutí budete zaradený/á do registra odborne spôsobilých osôb. Platnosť osvedčenia je časovo neobmedzená.

Na kurz sa môžete prihlásiť cez nižšie uvedený formulár alebo na číslo: 0903558934.

Cena kurzu je 50 € . Ďalší náklad je + 50 € kolok, ktorý potrebujete na prihlášku  na skúšku. Bližšie informácie a tlačivo na skúšku dostanete priamo na kurze. Platiť môžete priamo v hotovosti do pokladne SČK pred začiatkom kurzu, ak si želáte faktúru, zašlite nám fakturačné údaje na mail.: kosice-okolie@redcross.sk.

Kurz v uvedenom termíne je posledným kurzom v roku 2019, preto neváhajte a prihláste sa čím skôr.