20.1.2020 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Nový kurz odbornej spôsobilosti pre pracovníkov s potravinami otvárame 20.1.2020 o 14.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s potravinami a nemajú odborné vzdelanie. Rozsah kurzu je 15 hodín, vyučovanie trvá 3 dni od 14.00 do 17.30 hod. Po ukončení v termíne cca o 2 -3 týždne budú absolventi pozvaní na záverečnú skúšku odbornej spôsobilosti na RÚVZ v Košiciach.

Cena kurzu: 50 € + kolok v hodnote 50 €.

Prihlášky:

cez nižžšie uvedený formulár.

Ak chcete platiť faktúrou, prosíme, aby ste nám zaslali objednávku s fakturačnými údajmi na mail: košice-okolie@redcross.sk