21. 2. 2020 Kurz prvej pomoci – základný

Potrebujete absolvovať kurz prvej pomoci? Nemajte obavu, nebude to stratený čas! Učíme zaujímavou, zážitkovou formou, budete milo prekvapený/á. Po skončení kurzu budete vedieť čo robiť pri ohrození života. A to nie je málo ! Veď čo keď bude ohrozený život vašich najbližších?

Základný kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín je určený pre každého zamestnávateľa, (zákon o BOZP) a musia ho absolvovať aj všetci budúci vodiči.

Kurz otvárame 21. 2. 2020 o  8.00 hod. Miesto: Dom SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Cena kurzu: 20 € (platba je možná aj v hotovosti pred začiatkom kurzu) V prípade, že požadujete faktúru, prosíme zaslať objednávku na kosice-okolie@redcross.sk

Prihlásiť sa môžete cez nižšie uvedenú prihlášku alebo na tel. čísle: 0904 621 488.