23. – 25.3.2020 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum) ODLOŽENÝ na neurčito

23. 3. 2020 v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach otvárame ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami.

Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami začíname 23.3.2020 o 14.00 hodine. Bude sa konať v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach, učebňa na vyvýšenom prízemí vpravo. Kurz trvá 3 dni.

Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú byť odborne spôsobilí pre prácu s potravinami a organizujeme ho v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach.

Cena kurzu: 50 €

Po absolvovaní kurzu budete pozvaný/á na skúšku odbornej spôsobilosti,  ktorá sa uskutoční na RÚVZ na Ipeľskej č. 1 v Košiciach. Na skúšku je potrebné sa vopred prihlásiť na špeciálnom tlačive, ktoré obdržíte na kurze a potrebujete k nemu doložiť aj kolok v hodnote 50 €.

Na kurz sa prihláste cez nižšie uvedenú prihlášku.