24. – 26. 7. 2017 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Začíname kurz odbornej spôsobilosti. Uskutoční sa v dňoch 24.-26.7.2017 od 14.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach

Pre každého, kto pracuje s potravinami je nevyhnutná odborná spôsobilosť. Ak ste ju nezískali odborným vzdelaním, musíte absolvovať minimálne kurz hygienického minima, teda odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Kurzy organizujeme priebežne, najbližší začne 24.7. 2017 od 14. hod. do 17.30 hod. Celý kurz trvá 15 vyučovacích hodín a je rozdelený do troch po sebe nasledujúcich dní. Prednášky sú vždy od 14.00 hod. a trvajú do cca 17.30 hod. Aktuálny cenník našich kurzov a služieb nájdete na ponukovej lište v zložke "KURZY" . Na kurz potrebujete priniesť aj 50€ kolok, ktorý použijete na prihlášku na skúšku. Prihlásiť sa môžete priamo cez formulár, alebo telefonicky na 055/62206 13, 0903558934.