3.3. – 4. 3. 2020 Kurz prvej pomoci 16 hod. s európskym certifikátom

Máte vážny záujem naučiť sa poskytovať prvú pomoc?  Chcete mať istotu pri mimoriadnom ohrození života? Odporúčame Vám 16 hodinový kurz prvej pomoci s európskym certifikátom!
 

Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný ľudský život a ktorí chcú mať istotu pri jeho ohrození. Je určený aj študentom, ktorí študujú v zahraničí a pracovníkom zahraničných firiem.

Naučíme Vás prekonať strach a obavy. Vyučujeme zážitkovou formou, naše kurzy sú akreditované a platné v celej Európe.

Termín kurzu: 3. a 4. marca 2020 o 9.00 hod.

Miesto:     Dom SČK na Komenského 19 v Košiciach, učebňa, prízemie vpravo

Cena kurzu: 49 €

Bližie informácie a prihlášky na čísle: 0904 621 488 a cez nižšie uvedený formulár "Prihláška".