3.9.2018 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Chcete pracovať s potravinami a nemáte patričné vzdelanie? Musíte úspešne vykonať skúšku z odbornej spôsobilosti na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach.  Ako nato? Pripravíme vás v kurze odbornej spôsobilosti (hygienického minima).

Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami otvárame 3.9.2018 (pondelok) o 14.00 hod.  Jeho rozsah je 15 vyučovacích hodín, prednášky budú v dňoch 3. – 5. 9. 2018 od 14.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Na skúšku budete pozvaní cca 14 dní po absolvovaní kurzu.

Prihláste sa cez formulár, mail,  alebo na tel. čísle: 0903558934