4. 4. 2019 Metodické stretnutie a odborná príprava pre nových vedúcich zdravotníckych krúžkov na základných školách

4. apríla (štvrtok) 2019 sa v Dome SČK v Košiciach uskutoční Metodické stretnutie a odborná príprava  pre nových vedúcich zdravotníckych krúžkov na základných školách pre školský rok 2019/20.

Najvyššími hodnotami  pre človeka sú život a zdravie. Občas sa však stretávame aj so smutnejšími udalosťami, kedy je potrebné poskytnúť prvú pomoc, lebo je v ohrození ľudský život. Stále platí, že čo sa za mladi naučíme, neskôr akoby sme našli.

Slovenský Červený kríž je v zmysle zákona 460/2017 Z.z. garantom výuky prvej pomoci. Prvú pomoc učíme už veľa rokov na všetkých typoch škôl.

Ponúkame Vám odbornú prípravu a metodickú pomoc pre nových vedúcich zdravotníckych krúžkov na základných školách, teda pre učiteľov, vychovávateľov, prípadne extérnych vedúcich. Podotýkame, že vedúci zdravotníckeho krúžku nemusí mať zdravotnícke vzdelanie.

Metodické stretnutie spojené s odbornou prípravou sa uskutoční

4. 4. 2019 (štvrtok) o 8.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.
 

Prihlásiť sa môžete do konca marca na nižšie uvedenom formulári "Prihláška".

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU !

.