5.2.2018 Urob niečo zmysluplné pre seba a svoje okolie!

Pozor! Dôležitá jedinečná ponuka!

Dávame do vašej pozornosti výnimočný 33 hodinový KURZ PRVEJ POMOCI s európskym certifikátom. Urobte niečo zmysluplné pre seba a svoje okolie!
 

POZOR !!    Dôležitá jedinečná ponuka!

Dávame do vašej pozornosti výnimočný  33 hodinový KURZ PRVEJ POMOCI s európskym certifikátom

Urobte niečo zmysluplné pre seba a svoje okolie! Naučte sa v tomto roku zachrániť ľudský život!

Kedy?                5. – 9. 2. 2018 od 15.00 hod.do 19.00 hod. a 10.2.2018 od 8.00 hod.
Kde?                  V Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach, učebňa – vyvýšené prízemie vľavo

Kurz je  určený pre každého, kto je zodpovedný za  druhých (i za seba) a chce byť sebaistý pri krízových situáciách, keď je ohrozený ľudský život:
– pre učiteľov a vychovávateľov
– pre trénerov a športových inštruktorov
– koordinátorov a pracovníkov centier voľného času
– vedúcich krúžkov a tvorivých dielní
– poľovníkov
– pracovníkov a delegátov cestovných kancelárií
– pracujúcich v zahraničných firmách
– záujemcov o prácu v zahraničí
– študentov zahraničných univerzít
– začínajúcich ale i pokročilých hasičov,
– zodpovedných pracovníkov za evakuáciu
– dobrovoľných záchranárov,
– nových záujemcov o spoluprácu s Červeným krížom
– ale aj pre iných záujemcov (i začiatočníkov a laikov).

Prihlásiť sa môžete mailom (kosice-okolie@redcross.sk), telefonicky (0903558934), osobne, alebo cez priložený formulár  do konca januára 2018.
(Pri platbe faktúrou prosíme zaslať mailom objednávku s fakturačnými údajmi)

Cena kurzu: 129 €

Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky získavate Európsky certifikát v slovensko-anglickom jazyku.