6. 6. 2020 Kurz prvej pomoci – 33 hodinový

33 hodinový kurz prvej pomoci, ktorý bol v marci 2020 pozastavený na neurčito bude P O K R A Č O V A Ť od 6.6.2020 (sobota) od 8.00 hod.

Oznamujeme všetkým záujemcom o 33 hodinový kurz prvej pomoci, že začíname v sobotu, 6. júna 2020 o 8.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Prosíme aby ste si doniesli písacie potreby a rúška.

Tešíme sa na stretnutie!