7. 12. 2017 Slávnostné oceňovanie darcov krvi z okresu Košice – okolie

V tomto krásnom predvianočnom čase nás čaká ešte jedna milá povinnosť – oceniť darcov krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane životov. Slávnostné odovzdávanie vyznamenaní sa bude konať 7. 12. 2017 v Sobášnej sieni Mestského úradu Košice – Staré Mesto.
 

Slávnostné odovzdávanie Jánského plakiet a medailí Prof. Kňazovického za bezpríspevkové darcovstvo krvi sa uskutoční 7. 12. 2017 o 15.00 hod. v Sobášnej sieni Mestského úradu Mestskej časti Košice – Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 v Košiciach. Takouto formou si uctíme darcov krvi z okresu Košice – okolie, ktorí darovali krv najmenej 20 krát. Uvítame aj rodinných príslušníkov a zástupcov obcí.