7. 3. 2020 Ďalší kurz prvej pomoci 33 hod s európskym certifikátom

Pre zvýšený záujem otvárame ďalší kurz v rozsahu 33 hodín s európskym certifikátom pre hasičov, záchranárov, pedagógov a iných záujemcov.

Veľmi nás teší váš zvýšený záujem o kurz prvej pomoci s európskym certifikátom, a preto otvárame ďalší kurz, ktorý bude prebiehať v marci – štyri po sebe nasledujúce soboty, a to: 7. 14., 21. a 28. marca 2020.

Miesto konania: Dom SČK, Komenského 19, Košice
Termín: 7., 14., 21. a 28. marec 2020

Cena kurzu: 129 € (vrátane certifikátu). Platba je možná v hotovosti pred kurzom alebo faktúrou

Prihlášky:
– pri hromadnej prihláške prosíme zaslať mailom na kosice-okolie@redcross.sk objednávku, spolu s fakturačnými údajmi a počtom prihlásených
– pri individuálnej môžete použiť priložený formulár "prihláška"

Tešíme sa na vás!