Olympijská kvapka krvi

 Vážená olympijská rodina, dovoľte nám osloviť Vás s projektom “Olympijská kvapka krvi”. Chceli by sme pod heslom “ Príď darovať krv s olympionikom” osloviť širšiu verejnosť, aby prišla darovať krv , ktorú zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým alebo po úrazoch. Je to veľmi jednoduchý a humánny krok.

Vážené dámy, Vážení páni,

Vážená olympijská rodina,

dovoľte nám osloviť Vás s  projektom “Olympijská kvapka krvi”, ktorú Nadácia Slovenského olympijského výboru organizuje spolu so svojím zriaďovateľom Slovenským olympijským výborom a Slovenskou olympijskou marketingovou  a.s..  Minulý rok sa tento projekt uskutočnil prvýkrát s počtom reálnych darcov 114. Chceli by sme pod heslom “ Príď darovať krv s olympionikom” osloviť širšiu verejnosť, aby prišla darovať krv , ktorú zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým  alebo po úrazoch. Je to veľmi jednoduchý a humánny krok , ktorý sa nadácia rozhodla uskutočniť v mestách Bratislava, Banská Bystrica a Košice. V tomto roku už prišli darovať krv s olympionikmi darcovia  v mestách Nové Zámky a Šahy , kde sa  tento projekt realizoval cez Olympijské kluby SR. 

Vážení priatelia olympizmu,

veríme, že aj vďaka Vašej osobnej zainteresovanosti bude mať uvedená aktivita Nadácie Slovenského olympijského výboru u  slovenskej verejnosti opäť kladný ohlas.

S úctou                           

Ing. Anton Siekel, v.r                                                                                   PhDr. František Chmelár

predseda správnej rady Nadácie SOV                                                           prezident SOV