Benefity pre darcov krvi – Košický kraj

Košický samosprávny kraj vychádza v ústrety bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí robia pre našu spoločnost neoceniteľný a nezištný skutok.

Košický samosprávny kraj vychádza v ústrety bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí robia pre našu spoločnosť neoceniteľný a nezištný skutok. Košický samosprávny kraj sa rozhodol oceniť tento nezištný čin nasledujúcimi výhodami:

Zoznam benefitov pre mnohonásobných darcov krvi v Košickom kraji

Múzeá a galérie: cenový režim vstupného ako pre držiteľov ŤZP preukazu
• Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice,
• Zemplínske múzeum, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce,
• Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov,
• Banícke múzeum, Štefánikova 31, 048 01 Rožňava,
• Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves,
• Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice,
• Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, Divadlá: zľavnené vstupné 50 %
• Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice,
• Divadlo TháliaSzínház, Timonova 3, 040 01 Košice,
• Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice,
• Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, Knižnice vrátane pobočiek: bezplatné využitie služieb
• Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice,
• Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce,
• Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53,075 01 Trebišov,
• Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
• Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves,

FESTIVALY A PODUJATIA: bezplatné vstupy na festivaly:
• Abovské folklórne slávnosti (Rozhanovce)
• Tokajský festival (Borša)
• Dožinky (Trebišov)
• Spišské folklórne slávnosti (Spišské Podhradie)
• Gemerské folklórne slávnosti (Rejdová) na celodenný program v rámci druhého dňa festivalu (vždy v sobotu)

HVEZDÁRNE – bezplatné služby
• Michalovce • Rožňava • Medzev

INÉ – bezplatný vstup
• Muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci
• Galéria Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach
Oprávnené osoby na všetky horeuvedené benefity: držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: – relaxačný balíček
• ARCUS Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice,
• IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62 Prakovce, (Zariadenie v Matilda Hute hydrocentrum),
Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily

OBLASŤ DOPRAVY: • Eurobus, a.s., Staničné námestie 1458/9, Košice, jednosmerné osobitné cestovné je vo výške 0,20€ za každých aj začatých 50 km.
• ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, Zľavu je možné uplatniť aj u dopravcov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí poskytujú služby na území Košického samosprávneho kraja, konkrétne: SAD Prešov, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Poprad, a.s.; BUS Karpaty, s.r.o. Oprávnené osoby – držitelia zlatej jánskeho plakety.

Preukazujú zľavu bezkontaktnou čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Jánskeho plakety.

16155