Bezpečne aj na cestách

Chlapci a dievčatá, členovia Mládeže Červeného kríža zo ZŠ Turňa n/Bodvou nezabúdajú v novom školskom roku ani na bezpečnosť cestnej premávky. V spolupráci s PZ SR kontrolovali vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci a funkčnosť i schopnosť použitia lekárničky v prípade potreby. Každému oslovenému vodičovi dali zaujímavý darček. Zodpovedných pochválili, nezodpovedných upozornili na možné riziká, veď hlavnou myšlienkou tejto akcie bola túžba detí cítiť sa bezpečne. Všade – aj na cestách. 
Ďakujeme ZŠ Turňa n/Bodvou! Ďakujeme dievčatá a chlapci!

Chlapci a dievčatá, členovia Mládeže Červeného kríža zo ZŠ Turňa n/Bodvou nezabúdajú v novom školskom roku ani na bezpečnosť cestnej premávky.

Ďalšie články