Bezpečne na cestách

Dnes sme boli v rámci celoslovenskej bezpečnostnej akcie na cestách a v spolupráci s dopravným inšpektorátom Okresného oddelenia PZ SR v našom okrese sme kontrolovali vodičov motorových vozidiel. Zaujímalo nás, či majú lekárničku (ktorá je povinnou výbavou vozidla) a či by ju vedeli v prípade potreby aj použiť. Na dvoch stanovištiach sme prekontrolovali celkovo 57 vozidiel, z toho 43 malo úplnú a správnu lekárničku, 3 vozidlá neúplnú, v 4 prípadoch sa lekárnička vôbec nedala použiť a 7 vozidiel nemalo lekárničku vôbec. Pri kontrole sme mali k dispozícii aj figurínu na poskytovanie prvej pomoci, a tak si vodiči vyskúšali poskytovanie kardiopulmunálnej resuscitácie, ktorej rýchle a správne podanie môže zachrániť ľudský život. Z 57 kontrolovaných  7 vodičov odmietlo resuscitovať, 35 vodičov vedelo správny postup a 15 vodičov nevedelo prvú pomoc poskytnúť. A ako je to s vami? Vedeli by ste v prípade ohrozenia života správne zareagovať? Dokážeme vás to naučiť na základnom kurze prvej pomoci v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Nestojí to zato ?! Všetci predsa chceme bezpečnosť na cestách…..

Dnes sme boli v rámci celoslovenskej bezpečnostnej akcie na cestách a v spolupráci s dopravným inšpektorátom Okresného oddelenia PZ SR v našom okrese sme kontrolovali vodičov. Zaujímalo nás, či majú lekárničku a či vedia poskytnúť prvú pomoc.

Ďalšie články