Bezpečnosť cestnej premávky

Prázdniny sa pomaly končia a my sme počas nich vykonali ešte jednu zaujímavú aktivitu. V týždni od 8. do 12. augusta sme  spolu s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci. Pripojili sme sa tým k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.  V našom okrese sme zastavili a preverili  celkovo 49 vodičov, z nich iba 21 vedelo poskytnúť prvú pomoc správne a pohotovo.  Plne vybavenú lekárničku malo 38 vodičov, 8 áut malo nepoužiteľnú lekárničku a traja vodiči nemali lekárničku vôbec.  Vidíme, že vodiči nevenujú veľkú pozornosť tejto problematike, čo je na veľkú škodu, pretože raz môže byť už neskoro…. A ako ste na tom Vy?

V týždni od 8. do 12. augusta sme  spolu s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci. Pripojili sme sa tým k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.

Ďalšie články