Branné cvičenie v ZŠ Malá Ida (23. jún 2023)

Branné cvičenie v Základnej škole v Malej Ide bolo zamerané na tréning prvej pomoci. Všetci žiaci sa vystriedali na piatich stanovištiach a precvičili si KPR, bezvedomie, veľké vonkajšie krvácanie, šok, dusenie sa cudzím telesom, nacvičili si ošetrenie zlomenín, transport zraneného, Heimlichov manéver i Rautekov hmat . Odozva bola veľká – aj zo strany žiakov, aj zo strany pedagógov. Takéto cvičenie vo voľných chvíľach pred záverom školského roka má naozaj zmysel.

Ďakujeme za pozvanie!

Ďalšie články