Budimír – beseda a tréning prvej pomoci

S blížiacim sa koncom školského roka pribúdajú žiadosti základných škôl o besedy, tréningy prvej pomoci,  branné cvičenia a rôzne formy ukážok život zachraňujúcich úkonov. V uplynulých dňoch sme navštívili ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíre. Žiakov táto problematika maximálne zaujala, čo nás nesmierne teší. Uvidíme sa s nimi aj 15.6.2023 od 9.00 hod. na okresnej súťaži družstiev prvej pomoci v Mestskom parku v Košiciach, kde si zasúťažia a vyskúšajú svoje schopnosti i zručnosti. Príďte sa pozrieť! Súťažiť budú aj iné družstvá zo základných škôl v našom okrese.

Ďalšie články