Cenník kurzov a služieb

Cenník kurzov a služieb

Kurz opatrovania
Kurz opatrovania detí

Akreditovaný kurz v rozsahu 226 hod.  329 €
Nadstavbový kurz pre opatrovateľky – 8 vyučovacích hodín  50 €

 Zľavy              

nezamestnaní – 10 €
sociálne odkázaní – 29 €
darcovia krvi od striebornej JP – 20 €
členovia SČK viac ako 5 rokov – 10 €
aktívny dobrovoľníci ÚzS a členovia SČK, najmenej  100 hod. ročne zdarma
skupinový – viac ako 5 účastníkov naraz – 39 €

Kurzy prvej pomoci

8 hodinový 20 €
16 hodinový s Európskym certifikátom 49 €   
33 hodinový s Európskym certifikátom 129 €
E-learningový kurz prvej pomoci Krajiny záchrancov 14,90

Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

15 hodinový                                 50 €

NAŠE služby : Zdravotnícky dozor – asistenčné služby

Objednávky v rozsahu minimálne 4 hodiny
2 asistenti/hodina………………………………..18 €
sviatok, sobota, nedeľa a nočná služba + 30 %
doprava mimo Košíc 0,40 €/km

Duplikáty, opakovanie skúšky

Kurz opatrovania, Kurz opatrovania detí…………………………..15 €
Kurz prvej pomoci……………………………………………………….7 €

UKÁŽKY, TRÉNINGY a workshopy prvej pomoci

Workshop prvej pomoci pre organizácie /do 2 hodín …………….25 €/akcia
Workshop prvej pomoci pre organizácie /do 4 hodín …………….40 €/akcia
Workshop prvej pomoci pre organizácie / nad 4 hod……………..60 €/akcia
Workshop prvej pomoci vo firmách / 4 hodiny……………………..150 €/skupina  (max. počet 20 účastníkov)

(doprava mimo Košíc 0,40 €/1km)

Cenník platný od 1.2.2020

Schválený územnou radou ÚzS SČK Košice-okolie dňa 30.1.2020