CVČ Domino využilo prázdniny zmysluplne

Sú sviatky a blíži sa koniec roka, avšak my sa ani teraz nezastavujeme a sme tu pre vás stále! Vo štvrtok 28.12.2017 sme navštívili CVČ Domino, kde sme deťom ukazovali postup poskytovania prvej pomoci od život ohrozujúcich stavov, až po ošetrovanie malých rán. Bol to pekný zážitok najmä pre deti, ktoré nás zahrnuli mnohými otázkami. V našom okolí je teda opäť viac ľudí, ktorí môžu pomôcť v prípade núdze. A využili k tomu voľné dni prázdnin. Aké zmysluplné!

Naši mládežníci aktívne pracovali aj počas zimných prázdnin. Tentoraz boli v CVČ Domino v Košiciach.

Ďalšie články