Cvičenie HJ SČK Košice-okolie a DHZ Geča

V nedeľu 23.8.2020 o 09:00 bol pre DHZ Geča, konkrétne členov s absolvovaným 33 hod. kurzom prvej pomoci, vyhlásený poplach. Jednalo sa o súčinnostné cvičenie dobrovoľných hasičov s absolvovaným kurzom prvej pomoci a našiej humanitárnej jednotky. Hlavnou náplňou bolo zlepšenie kooperácie zložiek integrovaného záchranného systému pre zefektívnenie a urýchlenie prípadného zásahu.

Spolu sme absolvovali nácvik rôznych modelových situácii, ktoré mali vždy spoločné jedno – extrém. Extrémna výška, extrémna sila, či extrémne množstvo zranení. Vymenili sme si znalosti a overili sme si, že základom úspechu je počas zásahu vždy o všetkom komunikovať. Nahlas, zreteľne. Komunikovať do vysielačky, komunikovať s kolegom, komunikovať s pacientom. Aj základný úkon ako komentovanie "ľavá pravá, ľavá pravá, otáčame" pri chôdzi, dokáže zmeniť a zefektívniť celý postup a koordináciu zásahu. Máme o niečo skúsenejších záchranárov a skúsenejších kolegov z radov dobrovoľného hasičského zboru.

Na súčinnostné cvičenie a tréning prvej pomoci v areáli ZIPP Geča sa prišiel pozrieť aj starosta obce Geča, MVDr. Patrik Rusňák s manželkou, Krajský riaditeľ HaZZ plk.Ing. Jozef Fedorčák a generálny riaditeľ Falck Fire Services pre Rumunsko Jan Jeňo s manželkou, ktorí ocenili kvalitu pripraveného cvičenia i samotný zásah.

Letné dni sme využili na ďalší výcvik našich dobrovoľníkov z humanitnárnej jednotky SČK. V spolupráci s DHZ v Geči sme pripravili súčinnostné cvičenie, kde si účastníci precvičili poskytovanie prvej pomoci v extrémnych podmienkach.
 

Ďalšie články