Ďakujeme za záchranu života! Oceňovanie darcov krvi

Svetový deň darcov krvi, ktorý sme si pripomenuli pred pár dňami, bol tou najvhodnejšou príležitosťou, aby sme pripravili slávnostný aktív pre darcov krvi z nášho okresu. Uskutočnil sa včera v sobášnej sieni Miestneho úradu Košice-Staré Mesto a odovzdali sme na ňom strieborné, zlaté a diamantové Jánského plakety a 3 medaily prof. Kňazovického. K darcom sa prihovorila predsedníčka nášho územného spolku MUDr. Viera Sochová, vedúca lekárka NTS pracovisko Košice MUDr. Jitka Mačalová a pán starosta z obce Poproč Ing. Štefan Jaklovský. Sviatočnú atmosféru umocnili mladí folklóristi zo Základnej školy M.R.Štefánika z Budimíra pod vedením pani učiteľky Filipovej. Občerstvenie na akciu darovala reštaurácia ARIES, Osloboditeľov 43, Košice-Barca, ktorej týmto vyslovujeme úprimné poďakovanie. Vďaka patrí aj firme "Vaša optika", ktorá darovala oceneným bezplatné vyšetrenie zraku. Všetkým oceneným darcom krvi úprimne blahoželáme ! ĎAKUJEME ZA ZÁCHRANU ŽIVOTOV !!!

Svetový deň darcov krvi, ktorý sme si nedávno pripomenuli, bol najvhodnejšou príležitosťou, aby sme pripravili slávnostný aktív pre darcov krvi z nášho okresu. Uskutočnil sa 29.6.2017 v Košiciach a rozdali sme na ňom strieborné, zlaté a diamantové Jánského plakety a 3 medaily prof. Kňazovického.

Ďalšie články