Ďalší absolventi kurzu odbornej spôsobilosti

V tomto týždni sa ďalší 18 absolventi nášho kurzu pripravili na skúšky z odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami. Kurzy organizujeme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva raz v mesiaci alebo aj častejšie – podľa záujmu. Absolventi kurzu nájdu uplatnenie v potravinárstve, reštauráciách, predajniach, jedálňach a pod.

Prihlásiť sa môžete osobne na Komenského 19 v Košiciach, mailom na kosice-okolie@redcross.sk, na telefónnom čísle 0904 621 488 alebo cez zložku "kurzy" vyplnením formulára.

V uplynulom týždni sa ďalší 18 absolventi nášho kurzu odbornej spôsobilosti pripravili pre prácu v potravinárstve. Kurzy organizujeme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach minimálne raz mesačne.

Ďalšie články