Ďalší absolventi kurzu opatrovania

Záverečnými skúškami sme ukončili ďalší kurz opatrovania. Blahoželáme všetkým absolventom! V kurze získali nové vedomosti a zručnosti a môžu sa zamestnať ako kvalifikované, profesionálne opatrovateľky u nás alebo v zahraničí. Kurz opatrovania je akreditovaný a organizujeme ho pravidelne pre každého, kto má záujem – aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom projektu REPAS.

Aj vy uvažujete o novom zamestnaní? Stačí napísať, zavolať, navštíviť nás….aj toto je cesta. Budete opatrovateľkou! Radi vás na to pripravíme!

 


 

Záverečnými skúškami sme ukončili ďalší kurz opatrovania. Blahoželáme všetkým absolventom!

Ďalšie články