Ďalší absolventi nášho kurzu vedia zachrániť život

V dňoch 5. – 10. februára 2018 sme zorganizovali 33 hodinový kurz prvej pomoci s európskym certifikátom.

Bol určený hlavne tým, ktorí chcú vedieť zachraňovať životy, a to najmä dobrovoľným hasičom, záchranárom a opatrovateľkám. Počas kurzu sa trinásti účastníci dozvedeli presné postupy život zachraňujúcich úkonov, transportné techniky, správny prístup k zraneným a mnoho ďalších užitočných vecí z oblasti poskytovania prvej pomoci. Teoretické poznatky boli doplnené praktickým nácvikom a riešením konkrétnych modelových situácií. Kurz končil záverečným testom a následne aj praktickou skúškou, ktorú všetci absolventi zvládli na výbornú. Gratulujeme! Teší nás, že ďalší absolventi nášho kurzu vedia zachrániť život.

V dňoch 5. – 10. februára 2018 sme zorganizovali akreditovaný kurz prvej pomoci s európskym certifikátom v rozsahu 33 hodín.

Ďalšie články