Ďalší absolventi získali európsky certifikát z prvej pomoci

S neplánovaným omeškaním, ale predsa,  sa 11 absolventom podarilo ukončiť kurz prvej pomoci v rozsahu 33 hodín. Začali ho ešte pred vypuknutím pandémie začiatkom marca, ukončili ho v sobotu 27.6.2020 záverečnou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní získali európsky certifikát z poskytovania prvej pomoci a môžu sa uplatniť v dobrovoľných záchranárskych zložkách. Boli medzi nimi aj naši štyria noví dobrovoľníci a siedmi  dobrovoľní hasiči z nášho okresu. Veríme, že im nové vedomosti a zručnosti pomôžu v ich zaujímavom a zmysluplnom hobby.

A čo vy?

Viete poskytnúť prvú pomoc?!

Prihláste sa na niektorý náš kurz. Najbliží základný 8 hodinový kurz otvárame 9.7.2020 o 8.00 hod.

V sobotu 27. 6. 2020 sme záverečnými skúškami ukončili 33 hodinový kurz prvej pomoci s európskym certifikátom. Absolvovalo ho 11 záujemcov z radov dobrovoľných hasičov a dobrovoľníkov SČK.

Ďalšie články