Ďalší ľudia vedia vďaka nášmu kurzu zachrániť život!

Červený kríž je garantom výuky prvej pomoci a zároveň je oprávnený vydávať absolventom určených akreditovaných kurzov  aj Európsky certifikát prvej pomoci.
Kurzy organizujeme pravidelne pre rôzne skupiny obyvateľstva: pre uchádzačov o vodičský preukaz, študentov, profesionálnych vodičov, rôznych odborných  pracovníkov, učiteľov, zamestnancov firiem a úradov, rodičov maloletých detí i pre individuálnych záujemcov.

Začiatkom februára sme odborne pripravili ďalších 13 uchádzačov o kurz.
Naučili sme ich odbúrať stres a strach a praktickým nácvikom sme ich pripravili správne postupovať pri poskytovaní nevyhnutnej prvej pomoci.

Vy to už viete?

Ďalší ľudia vedia vďaka nášmu kurzu zachrániť život!

Ďalšie články