Deň záchrany života v ZŠ v Slanci

Aj ZŠ s MŠ v Slanci sa zapojila do nášho projektu a práve dnes zorganizovali v priestoroch školy "Deň záchrany života". Od rána prichádzali rodičia, aby darovali krv, pripojili sa aj viacerí pedagógovia a iní darcovia – aj z okolitých obcí. Celkovo prišlo na odber 28 ľudí. Aj keď nemohli darovať krv všetci, 18 plných vakov krvi je pripravených zachrániť život tým, ktorí to potrebujú. Až 10 darcov darovalo krv prvýkrát! Veľká vďaka patrí nielen štedrým darcom krvi, ale aj organizátorom, pretože pripravili krásnu a zmysluplnú aktivitu, ktorá nielenže môže zachániť ľudské životy, ale upevňuje rodiny, vychováva k vzájomnej pomoci a dáva mladým ľuďom správne vzory. Srdečne ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Aj ZŠ s MŠ v Slanci sa zapojila do nášho projektu a práve dnes zorganizovali v priestoroch školy "Deň záchrany života".

Ďalšie články