Deti zo ZŠ Kysak chcú tiež zachraňovať životy!

V ZŠ Kysak sa v uplynulom týždni uskutočnil ďalší odber krvi spojený s tréningom prvej pomoci.

Deti a vedenie školy sa už v minulosti zapojili do nášho projektu "Staň sa záchrancom života", a tak už pravidelne organizujú na škole mobilné odbery krvi a tréningy prvej pomoci. 

Aj minulý týždeň  prišli znovu do školy rodičia a iní dospelí, vrátane pedagógov, ktorí darovali krv.  Deti sledovali odbery krvi priamo v triede – ktorá bola zmenená na odbernú miestnosť, a živo sa zaujímali o spôsobe záchrany života krvou. Bola to pre nich zaujímavá a hlavne výchovná skúsenosť. Okrem nej si ešte mohli vyskúšať aj iné  zachraňujúce úkony. Vo vedľajšej triede s deťmi trénovala naša školiteľka Soňka, ktorá s trpezlivosťou vysvetľovala a predvádzala resuscitáciu, polohy a ďalšie úkony správnej prvej pomoci. Jedno bolo jasné:  deti zo ZŠ Kysak chcú pomáhať zachraňovať životy.

Krásna a zmysluplná aktivita.

ĎAKUJEME VŠETKÝM!

V Základnej škole Kysak sa v uplynulom týždni uskutočnil ďalší mobilný odber krvi spojený v tréningom prvej pomoci. Deti chcú pomáhať zachraňovať životy!

Ďalšie články