BECEP

V týždni od 8. do 12. augusta sme spolu s Policajným zborom SR preverili úroveň vedomostí vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci. Pripojili sme sa tým k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.