Bezpečne aj na cestách

Chlapci a dievčatá, členovia Červeného kríža zo ZŠ Turňa n/Bod. nezabúdajú v novom školskom roku ani na bezpečnosť cestnej premávky.