Deň zdravia v Moldave nad Bodovu

Svetový deň zdravia si celý svet pripomína každoročne 7. apríla už od roku 1948. Táto celosvetová kampaň upozorňuje na problematiku súvisiacu so zdravím a jeho prevenciou. Aj v našom okrese sme si pripomenuli tento významný deň spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a inými organizáciami, ktorým záleží na zdraví a podporujú jeho kvalitu. Nechýbali sme ani my, pretože zachrániť zivot a zdravie je jednou z priorít aj našej národnej spoločnosti.
V Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou si včera všetci zamestnanci a iní záujemcovia mohli overiť svoje základné zdravotné parametre, ale aj skúsiť, ako sa zachraňuje život pri náhlych úrazoch a nešťastiach. Predviedli sme im život zachraňujúce úkony a odpovedali na množstvo zaujímavých otázok. K dispozícii boli figuríny na nácvik KPR, automatický elektrický defibrilátor, detský model a model dusiaceho sa človeka. Mnohí prítomní uvítali túto možnosť a aktívne sa zaujímali o postupy prvej pomoci a prakticky si ich aj vyskúšali. Teší nás, že tiež prispievame k tejto závažnej ľudskej túžbe rôznymi zdravotno-výchovnými projektami a hlavne výučbou prvej pomoci. Veď každý z nás túži mať pevné zdravie a chrániť si život.