Klub Kňazovického

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi (14.6.) sme dnes oficiálne založili Klub Kňazovického Košice-okolie.