Medzinárodný deň darcov krvi

Prinášame vám aspoň takouto formou kúsok slávnostnej atmosféry z dnešného Svetového dňa darcov krvi a Dňa otvorených dverí na pracovisku NTS v Košiciach.