Mladý záchranár Herľany

Včera sme rozhodovali na súťaži mladých záchranárov v Herľanoch, na ktorej súťažili žiaci zo základných škôl z okolia Košíc. Túto súťaž organizuje odbor civilnej ochrany Obvodného úradu Košice okolie a zúčastňujeme sa jej pravidelne ako rozhodcovia na stanovišti prvej pomoci. Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti a zdatnosť pri mnohých disciplínach. Na stanovišti Červeného kríža museli poskytnúť prvú pomoc raneným a následne predviesť na figuríne kardiopulmonálnu resuscitáciu. Aj napriek silnému vetru a nepriaznivému počasiu sa s touto úlohou mnohí z nich popasovali ako profesionáli.