Oceňovanie darcov krvi v roku 2016

Dňa 08.12.2016 sme slávnostne oceňovali darcov krvi v sobášnej sieni miestneho úradu Košice – Staré mesto.