Potravinová pomoc leto 2016

Máme za sebou zaujímavé leto, plné práce a humanitárnej pomoci. Letné dni sme v tomto roku venovali ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi a rozvážali sme im potravinovú pomoc. Stali sme sa totiž jednou z partnerských organizácií pri distribúcii materiálnej pomoci v rámci Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby), a tak sme v čase od 27.7.2016 do 23.8.2016 expedovali do 108 obcí v okrese Košice-okolie celkovo 75 843 kg potravín.