Prednášky na ekotopfilme v Košiciach

V tomto roku sme sa stali partnermi Ekotopfilmu, a tak sme v Košiciach v rámci menovaného festivalu pripravili ukážky prvej pomoci pre študentov a iných návštevníkov. Veronika s Marekom prednášali cca 170 študentom, Marieta Miška a NIkolka boli na besede o prvej pomoci, spojenej s ukážkami a praktickým nácvikom prvej pomoci. Ohlas od divákov bol dobrý, naši mladí dobrovoľníci sa nazaj snažili. Teší nás, že prvá pomoc zaujala najmä mladú generáciu. Kiežby ju vedelo poskytovať čo najviac ľudí….