Prvá pomoc na Tritone

Dnes si naši dobrovoľníci Marek, Soňka a Jano pripravili prednášku a ukážky prvej pomoci na kúpalisku Triton v Košiciach. Simulovaná situácia po krkolomnom páde z tobogánu prekvapila a vystrašila mnoho ľudí, no po ubezpečení, že sa jedná iba o cvičenie a ukážku, si všetci vydýchli a so záujmom sa prizerali na to, čo sa deje.