Prvá pomoc v Budimíri

To, že úrazy sú bežnou súčasťou detského sveta vedia aj učitelia v ZŠ s MŠ M.R.Štefánika v Budimíri, a preto sa na ne dôkladne a so všetkou vážnosťou pripravili. V uplynulých dňoch 25 pedagógov zasadlo do školských lavíc, aby sa naučili základy prvej pomoci, vrátane život zachraňujúcich úkonov. Chválime túto iniciatívu a aktívnu spoluprácu všetkých zúčastnených. Vytvorili tak pre svojich žiakov ešte bezpečnejšie podmienky a prostredie. Deti a rodičia sa nemusia báť úrazov, učitelia sú na nečakané situácie a zranenia pripravení. Všetci si prakticky precvičili zvládnutie závažných stavov na figurínach a v záverečnom teste obstáli na výbornú! Gratulujeme! Kiežby ste tieto vedomosti nemuseli nikdy využiť!