Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2014

Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 2014