Súťaž civilnej ochrany v Herľanoch 2015

Na súťaži sa yúčastnila naša mládež, ktorá sledovala správne poskytovanie prvej pomoci.