Súťaž družstiev mladých zdravotníkov (15.06.2023)

Za krásneho slnečného počasia sa po dvojročnej prestávke uskutočnila 15.6.2023  okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov z okresu Košice-okolie. Tradične sa uskutočnila v krásnom prostredí Mestského parku v Košiciach a zúčastnilo sa na nej 12 päťčlenných družstiev.

Na I. stupni súťažilo 5 družstiev a na  II. stupni 7 družstiev. Súťaž prebiehala v zmysle platných metodických pokynov ÚS SČK. Všetci súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej i praktickej časti. Teoretické disciplíny: Vedomosti o  Červenom kríži a Zdravotnícke vedomosti. Praktické zručnosti predviedli mladší súťažiaci na dvoch stanovištiach, kde oživovali utopené 12 ročné dievča a zachraňovali krvácajúceho zraneného. Starší žiaci mali 4stanovištia so znázornenými realistickými poraneniami, kde museli oživovať, zachrániť dusiaceho sa, pomohli dievčaťu so zlomeninou predkolenia a ošetrili veľké vonkajšie krvácanie.  Jednotlivé súťažné disciplíny hodnotil  zbor rozhodcov v počte 9.

Víťaznými družstvami sa stali mladí zdravotníci z týchto škôl:         

Na I. stupni:

  1. miesto – ZŠ Grundschule Medzev
  2. miesto – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou
  3. miesto- ZŠ s MŠ Budimír

Na II. stupni:

  1. miesto – ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou
  2. miesto – ZŠ s MŠ Bidovce
  3. miesto – ZŠ Nižný Klátov

Všetkým súťažiacim a  ich pedagógom ďakujeme za účasť v tejto zmysluplnej súťaži, víťazom blahoželáme a veríme, že svoje vedomosti budú vedieť použiť aj v praktickom živote pri záchrane ľudského zdravia a života.

Už teraz sa tešíme na súťaž v roku 2024 !