Ukážka prvej pomoci v MŠ Košické Olšany

13. apríla sme boli v dopoludňajších hodinách v materskej škole v Košických Olšanoch na ukážke prvej pomoci.