Ukážka prvej pomoci Valaliky

4.8.2015 sme v obci Valaliky v spolupráci s miestnymi sociálnymi pracovníčkami zorganizovali ukážku prvej pomoci pre miestnu komunitu. Ukážka sa veľmi osvedčila a deti boli nadšené.