Zbierka potravín

Aj nás územný spolok sa zapojil do celoslového projektu „Pomáhame potravinami“.